BIZNIS ANALIZA

Usluga Biznis Analiza postojećeg poslovanja podrazumeva kompletnu analizu online prezentovanja poslovanja kao i konkretne korake i savete za unapređenje.

Klijent dobija PDF dokument kao i PowerPoint prezentaciju sa objašnjenjima, rešenjima i predlozima za unapređenje.

Biznis Analiza je namenjena onima koji već imaju poslovanje a koji žele unapređenje ili promenu kursa poslovanja.

Biznis Analiza kao usluga prvenstveno služi tome da jasno sagledamo trenutnu poziciju poslovanja kao i da pažljivo i strateški kreiramo korake koji vode ka promeni poslovanja ako za tim postoji potreba.

NAŠI KLIJENTI