BIZNIS KONSULTACIJA

Usluga Biznis Konsultacije podrazumeva sastanak sa timom Biznis Navigatora sa ciljem rešavanja određene situacije koja je u tom trenutku izazov za Vaše poslovanje.

Takođe Biznis Konsutacije su korisne i kada imate ideje koje želite da razvijete.

Tema konsultacije može biti bilo koja situacija u Vašem poslovanju oko koje Vam je potreban savet ili rešenje.

Sama konsultacija daje predloge za rešavanje Vaše situacije koje možete primeniti samostalno.

Ukoliko Vam je pored same konsultacije potrebno i sprovođenje samog rešenja to se može ugovoriti kako zasebna usluga.

NAŠI KLIJENTI