KREIRANJE SADRŽAJA ZA SVE PLATFORME

SADRŽAJ ILI CONTENT

Sadržaj za sve platforme predstavlja sav materijal koji se objavljuje. To mogu biti fotografije, tekstovi, videi i slično.
Važno je da taj materijal bude u skladu sa biznis i vizuelnim identitetom Vašeg poslovanja.

Sadržaj koji mi kreiramo za Vaše poslovanje pripremamo u skladu sa marketing strategijom i planom objava.
Pre objavljivanja bilo kog sadržaja klijent dobija sadržaj na odobrenje i tek nakon odobrenja sadržaj se postavlja kako je utvrđeno u marketing strategiji i planu objava.

PLATFORME GDE SE SADRŽAJ OBJAVLJUJE

Platforme ili mreže na kojima se objavljuje sadržaj su:

VEB SAJT – blog
FACEBOOK
INSTAGRAM
GOOGLE MY BUSSINES
YOUTUBE

Sav sadržaj koji objavljujemo za Vas uvek je SEO optimizovan jer je SEO optimizacija veoma bitan segment kada je online pozicioniranje Vašeg poslovanja u pitanju. 

Dobra SEO optimizacija dramatično smanjuje cenu oglašavanja, dok loša ili nepostojeća optimizacija dovodi pogrešnu publiku i time smanjuje šansu za konverziju, a povećava cenu oglašavanja.

KVALITETAN I KREATIVAN SADRŽAJ KOJI ANIMIRA PUBLIKU ČESTO DOVODI DO REZULTATA TJ. PRODAJE I BEZ PLAĆENIH REKLAMA.

NAŠI KLIJENTI