MARKETING STRATEGIJA SA PLANOM OBJAVA

ŠTA DOBIJATE MARKETING STRATEGIJOM?

Marketing strategija je dokument na osnovu koga se pravi plan objava.

Strategija definiše:

  • ko su kupci,
  • koju poruku im šaljemo
  • kojim kanalima
  • koja je tema meseca
  • mesečne i tromesečne ciljeve

 

Veliki broj poslovanja plasira svoj sadržaj stihijski i rezultati takvog rada su nekonstantni i teško merljivi.

Marketing strategija Vam daje jasne ciljeve i korake kako da dođete do njih strateškim planiranjem aktivnosti.

Takav način rada dovodi do konstanog prisustva, konstantnosti u rezultatima i merenje tih rezultata nam daje jasnu sliku o potrebama i željama Vaših klijenata ili kupaca.

Kada poznajemo želje i potrebe Vaših klijenata onda nam to daje mogućnost da optimizujemo kampanje i reklame na svim platformama kako bi povećali prodaju ili ostvarili neki drugi strateški cilj.

PLAN OBJAVA

Plan objava je unapred iskreiran strateški raspored objava na svim platformama na kojima se Vaše poslovanje prezentuje na mesečnom nivou.

Plan objava Vam daje mogućnost da budete kontinuirano prisutni i na taj način izgradite odnos poverenja između Vašeg poslovanja i Vaših klijenata ili kupaca.

NAŠI KLIJENTI