OBUKE

Naučite pravila marketinga i kako da sami kreirate sopstvene marketing strategije. Obuka je individualna i sadrži sve one elemente koji su potrebi Vama i Vašem poslovanju.
Kreirajte sopstvenu strategiju. Naučiti da radite analizu okruženja kao i da kreirate idealnog kupca i poruke koje mu šaljete.
Definišete svoje poslovanje, svoj biznis identitet. Naučite kako da se predstavite Vašim idealnim kupcima i kako da oni obiju sve informacije koje Vas vode do sigurne prodaje.
Naučite pravila prodaje. Obuka je individualna i sadrži sve one elemente koji su potrebi Vama i Vašem poslovanju.