PRAĆENJE ANALITIKA

Pravilnim praćenjem različitih analitika dolazimo do neizmerno bitnih informacija koje nam govore o tome gde, kada i na koji način da plasiramo svoj proizvod ili uslugu.

Cilj i smisao analitike je da se dobijene informacije iskoriste u svrhu unapređenja veb sajta, društvenih mreža a samim tim i biznisa.

Ova usluga je namenjena onima koji imaju veb sajt ali nemaju postavljene analitike na njemu.
Usluga podrazumeva:
1) Kreiranje Google Tag Managera
2) Postavljanje Google analitike kroz Google Tag mnager
3) Postavljanje potrebnih događaja i ciljeva za Google analitiku
4) Postavljanje Facebook Pixela
5) 30 dana praćenja analitika
6) Podnošenje izveštaja nakon 30 dana

Usluga postavljanja analitika se radi jednokratno a praćenje analitika i podnošenje izveštaja se može raditi svakog meseca.