ULOGA MARKETINGA U VAŠEM BIZNISU

Marketing

Sektor marketinga proučava tržište i kupce, pronalazi najbolje načine da se dođe do tih kupaca, sarađuje sa ostatkom kompanije kako bi pomogao u određivanju novih potreba proizvoda na tržištu i predstavio kompaniju doslednim glasom.

Zaposleni u marketinškom sektoru treba da rade na prikazivanju kompanije i proizvoda u pozitivnom svetlu, često predočavajući klijentima i kupcima razloge zbog kojih treba da veruju kompaniji i koriste njihove proizvode i usluge. Takođe, oni prate kretanja na tržištu, kreiraju reklamne kampanje, razvijaju strategije cena i strategije ciljanja zasnovane na demografskim podacima i rade sa kompanijom na razvoju veće svesti o tome šta nude.

Marketing je disciplina koja se konstantno razvija sa promenama koje diktira savremeno tržište. Važna kategorija u današnjem poslovanju je digitalni marketing. Posledica toga je svakako tehnološki napredak, u skladu sa čime se povećavaju zahtevi i veštine marketinga, na osnovu čega se marketing podelio na tradicionalni i digitalni marketing.

TRADICIONALNI MARKETING

Tradicionalni marketing podrazumeva bilo koju vrstu promocije, oglašavanja ili kampanje, prilikom kojih se koriste starije metode oglašavanja, koje već imaju određeni stepen uspešnosti, a koje kompanije koriste godinama. Međutim, za razliku od tradicionalnog marketinga, digitalni marketing predstavlja promociju i prodaju proizvoda i servisa uz korišćenje digitalne strategije. Reč je o aktivnostima koje se neprestano razvijaju, prateći navike korisnika interneta. To znači da moramo dobro da upoznamo korisnike interneta.

Kada se nađemo pred dilemom za koji se marketing od navedena dva treba opredeliti, odgovor je da oba marketinga imaju svoje prednosti i mogu se uporedo koristiti. Suština je u tome da se prilikom odabira vodi računa o raspodeli novčanih sredstava, ali i o tome koje nam je ciljano tržište. U stvari, pitanje nije koji je vid marketinga bolji, već koji je bolji način za dolazak do klijenata i koji marketinški pristup navodi potencijalne klijente na kupovinu.

Kako bi se dobila odgovarajuća kombinacija marketinga pogodnog za konkretan biznis, najbolje je uraditi istraživanje tržišta i kreirati marketinški plan.

Važno je naglasiti da tradicionalni marketing ne odbacuje digitalne napore, međutim u manjoj meri koristi neke glavne alate na koje se digitalni marketing uglavnom oslanja.

 

biznis-navigator-uspesno-poslovanje-online-marketing-digitalno-poslovanje-pancevo-digitalni-marketing-preduzetnik-e-fiskalizacija-digitalni-marketing-tradcionalni-vas-posao (3)

Njegov osnovni cilj je trenutna prodaja. Zasnovan je na agresivnim strategijama promocije, kao što su direktna prodaja, radio, televizija, pošta i štampani mediji (časopisi, novine, knjige), koje su usredsređene na proizvod ili uslugu.

PREDNOSTI TRADICIONALNOG MAKRETINGA:

 • Tradicionalni marketing može biti jedini način da se osvoji određeno tržište (na primer, ukoliko su ciljna grupa penzioneri, svakako da je bolje okrenuti se tradicionalnom pristupu, jer mali deo populacije starije od 65 godina koristi internet).

 • Broj prikazivanja je ogroman.

 • Opipljivost (tradicionalni marketing ostavlja potrošaču štampane materijale, koje on može kasnije analizirati temeljno i polako u svoje slobodno vreme).

NEDOSTATCI TRADICIONALNOG MARKETINGA:

 • Visoki troškovi (tradicionalni mediji poput televizije, radija ili spektakularnih načina reklamiranja iziskuju visoke troškove po zakupu termina).

 • Merljivost. Ovaj vid marketinga ne nudi 100% merljive rezultate. Kada se koriste tradicionalne strategije oglašavanja, ne postoje podaci o tome koliko je ljudi stvarno videlo oglas ili komuniciralo sa vašim oglasom, zbog čega to i nije uvek prava investicija.

 • Nema povratnih informacija.

 • Stvara otpad. Najčešće štampani mediji, u vidu promotivnih materijala, nakon čitanja postaju otpad.

DIGITALNI MARKETING

Digitalni (internet) marketing podrazumeva primenu marketinških strategija putem digitalnih medija.

Sve tehnike marketinga iz offline sveta se imitiraju i prevode u online svet.

Digitalni marketing koristi strategije kao što su izrada internet stranica, SEO (optimizacija za pretraživanje), društveni mediji, imejl-oglasi.

Ranije su oglasi bili samo dostupni za čitanje putem interneta, gde se nije ostvarivala povratna informacija, dok se u savremenom svetu akcenat stavlja na društvene medije i ostvarivanje povratne informacije na osnovu komunikacije sa potrošačima. Iz navedenog se vidi značaj praćenja trendova u marketingu.

PREDNOSTI DIGITALNOG MARKETINGA

 • Potrošači daju vrednost, ljudi i zadovoljenje njihovih potreba su bitni.

 • Niži troškovi ulaganja u digitalni marketing.

 • Merljivost. Sve digitalne akcije su merljive. Na kraju kampanje se mogu analizirati rezultati, kao i ponašanje potrošača, radi poboljšanja marketinške strategije.

 • Ne zagađuje (ne stvara otpad).

 • Trajno dostupan sadržaj na internetu.

NEDOSTATCI DIGITALNOG MARKETINGA

 • Dostupnost maloletnim osobama.

 • Dolazi se do rezultata istraživanja koji nisu u potpunosti pouzdani (različiti istraživači dolaze do različitih rezultata).

 • Porast broja korisnika interneta, zbog čega doseg ciljne grupe sve više zaostaje.
Autor teksta
Jelena Radosavljević