USLUGE

Usluga Biznis Analiza postojećeg poslovanja podrazumeva kompletnu analizu online prezentovanja poslovanja kao i konkretne korake i savete za unapređenje.

Biznis Strategija je dokument u kom su napisani koraci koji dovode do jasno postavljenih ciljeva kao i marketing plan. Kroz izradu Biznis Strategije dobijamo informacije koje je jasno predstavljaju misiju vašeg poslovanja, viziju, ciljeve, konkurenciju, marketing plan, idealni klijente, i tako dalje.

Biznis identitet je start za svaki biznis koji tek počinje bilo da imate jasnu ideju čime želite da se baviti ili ne. Takođe Biznis Identitet je potreban i onima koji već imaju razvijeno poslovanja.
Suštinski je reč o dokumentu u kome je napisan sadržaj koji prezentujete na veb sajtu i društvenim mrežama.

Usluga Biznis Konsultacije podrazumeva sastanak sa timom Biznis Navigatora sa ciljem rešavanja određene situacije koja je u tom trenutku izazov za Vaše poslovanje. Takođe Biznis Konsutacije su korisne i kada imate ideje koje želite da razvijete.

Marketing strategija je dokument na osnovu koga se pravi operativni plan.
Strategija definiše ko su kupci, koju poruku im šaljemo i kojim kanalima, a operativni plan je mesečni plan konkretnih online i offline promotivnih aktivnosti i njihov vremenski raspored.

Kreiranja plana objava podrazumeva niz koraka koje je važno ispratiti. Neki od njih su:
– koristiti informacije iz  Biznis Identiteta,
– pratiti korake iz Biznis Strategije
– slediti operativni Marketing Plan

Veb sajt je lična karta Vašeg poslovanja. Veoma je važno da Vaš veb sajt jasno oslikava Vaše poslovanje i šalje pravu poruku Vašem kupcu. Tim Biznis Navigatora ima iskustva u kreiranju sajtova bez obzira kojom delatnošću se Vaše poslovanje bavi. Bez obzira da li ste klinika ili reiki učitelj mi ćemo Vas razumeti.

Pravilnim praćenje različitih analitika dolazimo do neizmerno bitnih informacija koje nam govore o tome gde, kada i na koji način da plasiramo svoj proizvod ili uslugu. Cilj i smisao analitike je da se dobijene informacije iskoriste u svrhu unapređenja veb sajta, društvenih mreža a samim tim i biznisa.

Društvene mreže su kao i veb sajt kanali prodaje. Naši idealni kupci se nalaze na različitim društvenim mrežama, kao što su facebook, instagram, google my bussines, youtube i tako dalje. U zavistnosti od naše ponude, usluge ili proizvoda koji plasiramo, mi se našim idealnim kupcima obraćamo na različitim mrežama na različit način. Odnosno svaka društvena mreža ima svoja pravila i algoritme koje je potrebno ispratiti kako bismo ostvarili konverziju.